Semoga arwah Bapak Richardus Djokopranoto beristirahat dalam damai Tuhan dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan.